Наадым байырлалында мурнакчы малчыннарга Дээди Хуралдың шаңналдарын тывыскан

Фото: www.khural.org

Дүүн, июль 13-те, кежээ Кызыл хоорайдан каш-ла километр черде Тос-Булакка республиканың малчыннарының Наадымының Өг хоорайжыгажының байырлыг ажыдыышкыны болуп эрткен. Ооң-биле улуг национал байырлал эгелээн деп санап болур.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Previous Next

Өг хоорайжыгажының ажыдыышкыны чаңчыл ёзугаар кожууннар төлээлериниң байырлыг чыскаалы-биле эгелээн. Каас-чараш кылдыр кеттинген делегациялар байырлалды аян-шинчи киирген. Кожуун бүрүзү кайы-бир чүүлге өскелерден ылгалырын кызып турары илдең болган. Чижээ, Тожу кожууннуң чыскаалынга иви малды бараалгаткан. Улуг-хемчилер республикада билдингир апарган модель агентилелиниң чараш национал хептери-биле чыскаалче үнген.

Өг хоорайның байырлыг ажыдыышкыны-биле «Эң чараш дерилгелиг өг» деп кожууннар аразында конкурс эгелээн. Ооң түңнели бөгүн, июль 14-те, илереттинер. Тиилекчи болур өглерни даарта тыва хүреш маргылдаазының үезинде байырлыг байдалга шаңнаар.

Республикада билдингир артистерниң база кожууннарның киржилгези-биле тургускан байырлыг концерт үезинде мурнакчы малчыннарга республика шаңналдарын тывыскан. Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Кан-оол Давааның даалгазы-биле Аграр комитеттиң даргазы Радислав Наважап тыва парламентиниң Хүндүлел бижиктерин болгаш Өөрүп четтириишкин бижиктерин бөлүк малчыннарга тывыскан. Ол байыр чедирип тургаш: «Тыва чонувустуң бурун шагдан бээр ынак байырлалы – Наадымны таварыштыр Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң), Кан-оол Давааның өмүнээзинден силерге изиг байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!

Бо чылгы Наадымны республиканың чону улуг көдүрлүүшкүннүг уткуп турар. Алыс боду мал ажылдыг улустуң байырлалы болза-даа, ону дөмей-ле Тываның бүгү чурттакчылары калбаа-биле демдеглээри чаңчыл апарган. Мал ажыл-агыйы – республиканың экономиказының кол адыры, үндезини болуп турар. Тыва Республиканың эрге-чагырга органнары мал ажылын хөгжүдер дээш хүн бүрү ажылдап, мал азырап азы ону өстүрер сорулгалыг өг-бүлелерни доктаамал деткип турар.

Чоннуң улуг деткимчезин болгаш үнелелин «Чемгерикчи инээвис», «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» болгаш «Суур бүрүзүнге бүдүрүлге» деп губернатор төлевилелдири алган. Мал ажылын хөгжүдеринге улуг идигни берген бо төлевилелдер боттандырылгазы чазак-чагырга черлериниң деткимчези-биле моон-даа соңгаар уламчылаар. Ындыг болганда, ол биске чүгле харыысалганы онаап турар эвес, а кызымак ажылга бедик хей-аъттыг болурувусче база кыйгырып турар.

Республиканың малчыннарының Наадым байырлалын таварыштыр силер бүгүдеге кадыкшылды, аас-кежикти болгаш төрээн Тывавыстың хөгжүлдези дээш кылып чоруур бүгү-ле ажылдарыңарга чедиишкиннерни күзедим!» деп чугаалаан.

Теги:
 • Наадым-2018
 • Наважап Р.Н.
 • Тос-Булак

 •  
  По теме
  2018 чылдың Наадым байырлалы доозулган - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва 2018 чылдың Наадым байырлалының төнчү оюну тыва хүреш маргылдаазынга Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа малчыннарның болгаш көдээ ишчилерниң байырлалы 2018 чылдың Наадымы
  17.07.2018
  В рамках кадровой программы ФНС России «Сделай карьеру сам!» реализован молодежный проект по развитию ключевых компетенций руководящих кадров налоговых органов «Молодежная проектная платформа ФНС России «ПРОдвижение».
  17.11.2018
  16 Ноября 2018 • О передаче вакантного мандата депутата Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва второго созыва зарегистрированному кандидату из республиканского списка кандидатов,
  16.11.2018
   
  В рамках кадровой программы ФНС России «Сделай карьеру сам!» реализован молодежный проект по развитию ключевых компетенций руководящих кадров налоговых органов «Молодежная проектная платформа ФНС России «ПРОдвижение».
  17.11.2018 УФНС Республики Тыва
  Купюры из принтера - Тувинская правда Житель Кызыла печатал 5-тысячные купюры на цветном принтере. В мае текущего года в пункт полиции № 7 (г.
  17.11.2018 Тувинская правда
  Реки алкоголя В Барун-Хемчикском районе инспекторы ДПС изъяли из незаконного оборота более 709 литров спиртосодержащей жидкости.
  16.11.2018 Плюс Информ
  Несколько лет назад у нас была почти постоянная рубрика «Криминальное чтиво», в ней публиковали материалы о прошлых громких уголовных делах и о сотрудниках милиции, которые их распутывали.
  09.11.2018 Плюс Информ
  «Симфонический оркестр – гордость Тувы» - Плюс Информ Это сказал человек, который умеет управлять временем. И который сотрудничает с филармоническими коллективами и музыкальными театрами Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Кисловодска, Новосибирска, Петрозаводска, Владикавказа,
  16.11.2018 Плюс Информ
  Волшебная ночь - Плюс Информ Еще одна ночь в музее! Раньше «Ночь в музее» была только одна – это международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью.
  16.11.2018 Плюс Информ
  В Туве выберут лучших дирижеров симфонических, духовых и джазовых оркестров - Правительство Республики Тыва Завтра в Кызыле стартует I Международный конкурс дирижеров им. В.М. Халилова Три дня - с 16 по 18 ноября 2018 года в Туве будет идти настоящая битва сильнейших дирижеров - в I Международном конкурсе дирижеров им.
  15.11.2018 Правительство Республики Тыва
  Ансамбль «Саяны» — славная страница истории культуры региона. В этом году коллектив открыл 50-й по счету сезон.
  13.11.2018 Тувинская правда
  Сестры Айыжы представят Туву во Всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда-2018».
  13.11.2018 Тувинская правда
  Выйти из смога - Тувинская правда Глава Тувы настраивает Кызыл на многоэтажность. Глава Тувы Шолбан Кара-оол предложил ввести мораторий на раздачу земель вокруг Кызыла.
  15.11.2018 Тувинская правда
  С 19 по 24 ноября в банках республики можно обменять содержимое копилок на купюры, в том числе на памятные банкноты и монеты Банка России, посвященные Чемпионату мира по футболу-2018.
  15.11.2018 Тувинская правда
  Проект Союза пенсионеров г. Кы­зыла «Баба-деда — за спорт в Туве» стал обладателем гранта Президента России.
  10.11.2018 Тувинская правда
  В праздничные выходные в Нерюнгри состоялся Первый открытый турнир по борьбе хапсагай, посвященный Дню города, в котором приняли участие спортсмены из Тувы.
  08.11.2018 Тувинская правда
  Не допустить коллапса - Плюс Информ В Туве прошел третий открытый форум прокуратуры РТ на тему «Защита трудовых прав граждан».
  16.11.2018 Плюс Информ
  По информации АО "Тываэнерго": сегодня запланировано отключение электроэнергии с 09:00 до 17:00 часов на улицах Фрунзе и Магистральная в связи с монтажом приборов учета и реконструкции сети по Щетинкина -Кравченко.
  17.11.2018 Администрация г.Кызыл
  ООО "НСК-Град" обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с исковым заявлением к ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ" об обязании обеспечить временную подводку сетей электроснабжения к месту выполнения строительных работ.
  16.11.2018 Арбитражный суд