Новости о: аарыг

Читайте новости Кызыла об аарыг, а также содержащие упоминание об аарыг. Мы не просто собираем и храним все новости Кызыла. Мы также учим наш робот постоянно сортировать их по различным рубрикам и событиям. В частности мы заметили, что в некотрых новостях часто упонимается о аарыг. Наш робот такие новости специально отсортировал по данному признаку, чтобы вам всегда было удобно их находить.
1. Туберкулез эмнеттине бээр бе? Харыы: Ийе, туберкулез аарыы долузу-биле эмнеттине бээр аарыг.
25.04.2023 Противотуберкулезный диспансер
Республиканың туберкулезка удур диспансерниң салбырларында эмнедип чыдар аарыг улуска профилактиктиг беседаларны доктаамал чорудуп, санбюллетеньнерни белеткеп турар.
06.04.2023 Противотуберкулезный диспансер
Туберкулез - эгезинден тура, эмнетпес болза, хоочурай бээр халдавырлыг (чыпшынчак) аарыгларның бирээзи.
15.03.2023 Противотуберкулезный диспансер
Күрүнениң талазындан туберкулез аарыын хайгааралга ап, аңаа удур баш удур хыналдаларны доктаамал чорудуп, туберкулезка удур тарылгаларны кылып, чаа эм-таңны ажыглаан түңнелинде, бо аарыг сөөлгү үеде чавырлып эгелээн.
09.01.2023 Противотуберкулезный диспансер
Айтырыг: Туберкулез деп чүл? Харыы: Туберкулез дээрге, туберкулезтуң Кохтуң палочкалары деп адаары микобактериялар-биле тыптып келир халдавырлыг аарыг.
01.11.2022 Противотуберкулезный диспансер
Эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс! Эргим төрелдер, эштер, кожалар...! Тыва Республиканың эмчилер чөвүлели кижиниң кадыкшылынга аар, багай салдарлыг аарыг-биле демисежиринге дузалажыр дугайында кижи бүрүзүн дилеп,
16.07.2021 Администрация г.Кызыл
Аарыгның элээн орай үезинде, туберкулез бодун улам-на илередир. Ол дараазында демдектер-биле тодарадаттынар: -         Доктаамал дүкпүлүг азы дүкпү чок чөдүл -         Кижи бичии-даа күш үндүргениниң түңнелинде,
25.02.2021 Противотуберкулезный диспансер
Өкпе туберкулезу дээрге, өкпеге хуулар шинчилиг тускай өскерилгелер тыптып келир халдавырлыг шинчилиг аарыг.
18.02.2021 Противотуберкулезный диспансер
Педикулез аарыын аарыг кижиден чыпшырып ап болур. Садыгларга, поездиге, бассейнге дээш оон-даа өске хөй-ниити черлеринге чыпшырып алыр.
04.09.2020 Роспотребнадзор
Чыл санында март 24-те Бүгү-делегейде туберкулезка удур демисел хүнүн эрттирип турарының ужуру, бүгү-делегейде амга чедир шиитпирлеттинмээн бо берге айтырыгже ниитилелдиң кичээнгейин салырынче угланган.
13.03.2020 Противотуберкулезный диспансер
Туберкулезтуң тыптырының кол чылдагааны - туберкулезу ханылап аараан ажык хевирлиг кижи (бацилла үндүрүкчүзү) база туберкулез аараан азырал мал болуп турар.
29.07.2019 Противотуберкулезный диспансер
Туберкулез аарыы делегейде нарын айтырыгларның бирээзи болуп артпышаан. Чылдың-на аарыг улустуң саны 25-30 хууга немеҗип, сан-көргүзүгнү улгаттырып турар.
28.03.2019 Противотуберкулезный диспансер
               Кижи толу, боданып кор! Тыва кижи аажы-чанын тоолдарда,чуруктарда тыва чогаал шулуктерде,тода бижип сиилбип каан, Тывызыксыг дангына дег, таан чараш тыва кыстар «Тыва кызы-эргелиг уруувус,
20.11.2017 Центр СПИД
Херээжен киҗи өг-бүлези, чоок улузунуң кадыкшылы, чаагай чоруу дээш харыысалгалыг болур үүлени чүктеп чоруур дизе, чазыг болбас.
12.04.2017 Противотуберкулезный диспансер
ВИЧ деп аарыгнын нептереп тарап турары         Бо хуннерде делегейде нептереп тараан эмнеттинмес халдавырлыг аарыгларнын бирээзи ВИЧ  аары бооп турар.
23.02.2017 Центр СПИД
 
Главное
30 мая ТЮЗ 12.00 Театрализованное представление «Муха-Цокотуха» 31 мая Национальный парк Тувы, центральная площадка 10.00 Игровая программа для детей «Тыва оюннар» (традиционные тувинские игры).

28.05.2023
Сегодня исполняется 101 год со дня образования советской прокуратуры, правопреемницей которой по праву является Прокуратура Российской Федерации.

28.05.2023
С 1 июня, в первый день летних школьных каникул, в Туве начнут работать 183 временных досуговых центра при муниципальных культурно-досуговых учреждениях республики и при центрах дополнительного образования детей и подростков.

27.05.2023
В Республике Тыва бывший директор школы-интерната предстанет перед судом за халатность, повлекшую по неосторожности совершение убийства - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего бывшего директора одного из образовательных учреждений гор.

27.05.2023
Дээди Хуралга тускай шериг операцияга маадырлыы-биле чок болган шериг оолдарның шаңналдарын тывыскан - Сетевое издание В центре Азии Тускай шериг операция үезинде көргүскен эрес-маадырлыг чоруу дээш Эрес-дидим чорук ордени-биле анаа дайынчылар Ондар Айдыс Монгушевич, Ондар Бадый Хеймер-оолович, Куулар Сайын Туванчапович, Хертек Кежиктиг Борисович,

27.05.2023