Новости о: чылдың

Читайте новости Кызыла об чылдың, а также содержащие упоминание об чылдың. Мы не просто собираем и храним все новости Кызыла. Мы также учим наш робот постоянно сортировать их по различным рубрикам и событиям. В частности мы заметили, что в некотрых новостях часто упонимается о чылдың. Наш робот такие новости специально отсортировал по данному признаку, чтобы вам всегда было удобно их находить.
Бо чылдың апрель 1-ден июль 15-ке чедир Тыва Республиканың шериг комиссариады 2023 чылдың часкы келдириишкин кампаниязы-биле 700 ажыг оолдарны шеригже аъткарар.
14.05.2023 Сетевое издание В центре Азии
«Тыва эки турачыларга тураскаадыг» деп төлевилел – Ада-чурттуң Улуг дайынынга киржири-биле фронтуже баштайгы тыва эки турачы танкистерни үдээн маадырларлыг төөгүлүг болуушкун.
15.03.2023 Министерство культуры
Туберкулез - эгезинден тура, эмнетпес болза, хоочурай бээр халдавырлыг (чыпшынчак) аарыгларның бирээзи.
15.03.2023 Противотуберкулезный диспансер
Чаа Чылдың эгези, чырык   көрген хүнүңерде төрээн коллективиңерден изиг байырывысты хүлээп көрүңер!
13.01.2023 Институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований
Күрүнениң талазындан туберкулез аарыын хайгааралга ап, аңаа удур баш удур хыналдаларны доктаамал чорудуп, туберкулезка удур тарылгаларны кылып, чаа эм-таңны ажыглаан түңнелинде, бо аарыг сөөлгү үеде чавырлып эгелээн.
09.01.2023 Противотуберкулезный диспансер
Чаа чыл дээрге, чараш Шиви, кылагар мишуралар, чүзүн-баазын хевирлерлиг шиви ойнаарактары база белектер.
30.12.2022 Противотуберкулезный диспансер
Чаа чылдың бүдүүзүнде Кызыл хоорайның Мэриязы хөй ажы-төлдүг болгаш уруглар садтары барбайн турар ажы-төлдүг өг-бүлелерге “Шиви адаанда чигирсиг белек” деп буян болгаш ачы-дуза акциязын чарлаан.
19.12.2022 Противотуберкулезный диспансер
2022 чылдың ноябрь 1-ниң хүннүнде «Тыва дыл – чоннуң культуразын бедидер болгаш суртаалдаар чугула чепсек: ону сайзырадыр болгаш камгалап арттырар оруктары» деп төгерик стол болуп эрткен.
02.11.2022 Институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований
Шериг албан-хүлээлгезин күүсе¬дип турган үезинде балыгланыышкын алган таварылгаларда кандыг социал магадылалдар көрдүнгениниң дугайында тайылбырны Тыва Рес¬пуб¬ликаның шериг комиссариады белеткээн.
06.07.2022 Администрация г.Кызыл
Сегодня в Туве отмечается всенародно любимый праздник «Наадым», во время которого чествуют передовиков животноводства – традиционного вида деятельности тувинского народа.
24.09.2021 Правительство Республики Тыва
Владимир Маяковскийниң «Арагалаашкын болгаш кем-херек үүлгедиишкини – ниитилелдиң амыдыралында сырый харылзаалыг ийи болуушкун болур» диген чугаазы амгы Тываның ниити чуруун долузу-биле көргүзүп турар.
10.06.2021 Институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований
2020 чылдың октябрь 28-тен эгелеп, Россияның шупту хамаатылары хөй-ниити черлеринге – такси, хөй-ниити транспортунга, лифтилерге, ыяап-ла маскаларын кедер ужурлуг.
28.10.2020 Респсихбольница
Бүгү-делегейниң кадык камгалал ассамблеязынга 2019 чылдың май 25-те тургусканы Бүгү-делегейниң пациентилерниң айыыл чок чоруунуң хүнүн 2019 чылдың сентябрь 17-де бир дугаар демдеглеп эрттирген.
17.09.2020 Противотуберкулезный диспансер
Чыл санында март 24-те Бүгү-делегейде туберкулезка удур демисел хүнүн эрттирип турарының ужуру, бүгү-делегейде амга чедир шиитпирлеттинмээн бо берге айтырыгже ниитилелдиң кичээнгейин салырынче угланган.
13.03.2020 Противотуберкулезный диспансер
2019 чылдың февраль 24-тен эгелеп Тыва Республиканын Чазааның №83 Доктаалы күштүг болуп киргенин Кызыл хоорайның мэриязының Социал политика талазы-биле департаментизи дыңнадып тур.
07.03.2019 Администрация г.Кызыл
2018 чылдың Наадым байырлалының төнчү оюну тыва хүреш маргылдаазынга Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа малчыннарның болгаш көдээ ишчилерниң байырлалы 2018 чылдың Наадымы
17.07.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Хүндүлүг Каң-оол Тимурович! Хүндүлүг депутаттар! Кады ажылдажылга дээш силерге хүн­дүт­келди болгаш өөрүп четтирииш­кинни илередири-биле келгенимни ажыы-биле чугаалаайн.
04.07.2017 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
28 февраля 2014 г. кафедра тувинской филологии и общего языкознания Тувинского государственного университета приглашает на праздничные мероприятия, посвященные 50-летнему юбилею со дня основания кафедры.
25.02.2014 ТувГУ
 
Главное
Сегодня исполняется 101 год со дня образования советской прокуратуры, правопреемницей которой по праву является Прокуратура Российской Федерации.

28.05.2023
30 мая ТЮЗ 12.00 Театрализованное представление «Муха-Цокотуха» 31 мая Национальный парк Тувы, центральная площадка 10.00 Игровая программа для детей «Тыва оюннар» (традиционные тувинские игры).

28.05.2023
В Республике Тыва бывший директор школы-интерната предстанет перед судом за халатность, повлекшую по неосторожности совершение убийства - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего бывшего директора одного из образовательных учреждений гор.

27.05.2023
С 1 июня, в первый день летних школьных каникул, в Туве начнут работать 183 временных досуговых центра при муниципальных культурно-досуговых учреждениях республики и при центрах дополнительного образования детей и подростков.

27.05.2023
Дээди Хуралга тускай шериг операцияга маадырлыы-биле чок болган шериг оолдарның шаңналдарын тывыскан - Сетевое издание В центре Азии Тускай шериг операция үезинде көргүскен эрес-маадырлыг чоруу дээш Эрес-дидим чорук ордени-биле анаа дайынчылар Ондар Айдыс Монгушевич, Ондар Бадый Хеймер-оолович, Куулар Сайын Туванчапович, Хертек Кежиктиг Борисович,

27.05.2023