Новости о: кожууннуң

Читайте новости Кызыла об кожууннуң, а также содержащие упоминание об кожууннуң. Мы не просто собираем и храним все новости Кызыла. Мы также учим наш робот постоянно сортировать их по различным рубрикам и событиям. В частности мы заметили, что в некотрых новостях часто упонимается о кожууннуң. Наш робот такие новости специально отсортировал по данному признаку, чтобы вам всегда было удобно их находить.
Председатель Верховного Хурала Кан-оол Даваа посетил село Булун-Терек Чаа-Хольского кожууна и город Шагаан-Арыг.
04.05.2023 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Апрель 14-тен 21-ге чедир Республиканың туберкулезка удур диспансерниң шимчеп чоруур флюорография машиналары Дзун-Хемчик кожууннуң сумуларын кезип, чоннуң хөрек шинчилгезин эрттирип турар.
17.04.2023 Противотуберкулезный диспансер
Тыва Республиканың Чазааның даргазының көдээ ажыл-агый талазы-биле оралакчызы Уран-оол Алдын-оолович Ондар Улуг-Хем кожууннуң араттары-биле ужуражып, часкы хову ажылдарынга белеткелин чугаалашкан.
14.04.2023 Сетевое издание В центре Азии
ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Кан-оол Даваа биле ТР-ниң Одаар чүүл сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Эдуард Куулар дүүн, апрельдиң 4-те, Эрзин кожууннуң Бай-Даг,
05.04.2023 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Кан-оол Даваа биле ТР-ниң Одаар чүүл сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Эдуард Куулар дүүн, апрельдиң 4-те, Эрзин кожууннуң Бай-Даг,
05.04.2023 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Чаа ажылчын неделяны Республиканың туберкулезка удур диспансерниң салбырларының база Таңды биле Барыын-Хемчик кожууннуң ажылдакчылары эртенги сула шимчээшкиннер-биле эгелеп алган.
17.01.2023 Противотуберкулезный диспансер
 Ол чидиг айтырыгны шиитпирлээри-биле кокайның аглаашкынын январьның 5, 6-ның хүннеринде кожууннуң аңчылары болгаш идекпейлиг малчыннары организастап эрттиргеннер.
16.01.2023 Сетевое издание В центре Азии
Бөгүн, ноябрьның 7-де, Таңды кожууннуң Суг-Бажы суурда Будда-парк сесерлиинге паранирванаже чаларап чоруткан Будда Шакьямуни бурганның овур-хевирин мөңгежидип тургускан.
08.11.2022 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Кызыл кожууннуң Кур-Чер сумузунуң Агылыг деп черде мал өстүрүп чоруур Кылаң-оол Кымыскаевич Хомушкунуң мал-маганының кажаа-хораазы, 100 тонна сиген-ширбиижи октябрь айның эгезинде өрттенген.
26.10.2021 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Каң-оол Даваа Мөңгун-Тайга кожууннуң шаңналы дээш болуп эрткен ай хүрежинге хүндүлүг аалчы болуп четкен.
04.11.2019 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Бөгүн, май 23-те, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа Кызыл кожууннуң Усть-Элегест болгаш Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан сумуларының чагырга черлеринге чедип,
23.05.2019 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Бөгүн, май 18-те, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа Кызыл кожууннуң удуртуп эрттирип турары “Төрээн кожуунум» деп эр улустуң аразынга республика чергелиг хол бөмбүүнүң м
18.05.2019 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Май 5-те Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа Бии-Хем кожуунче ажылчын үнүүшкүннү кылган.
06.05.2019 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Апрель 27-де, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа Өвүр кожууннуң шаңналы дээш болуп ээлчеглиг ай хүрежинге чедип,
29.04.2019 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Апрель 20-де Чөөн-Хемчик кожууннуң Бора-Булак ховузунга чылдың болур часкы аът чарыжының байырлалы бо удаада Бай-Тайга болгаш Барыын-Хемчик кожууннарның деткимчези-биле болган.
22.04.2019 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Март 11-де Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп сумузунга Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Эрге-чагырганың федералдыг органнары, тус чер бот-башкарылга органнары,
16.04.2019 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Март 11-де Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп сумузунга Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Эрге-чагырганың федералдыг органнары, тус чер бот-башкарылга органнары,
12.03.2019 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Саң-хөө, экономика, инвестиция политиказы болгаш сайгарлыкчы чорук талазы-биле комитединиң даргазы Александра Хаяаевна Донгак Шагаа байырлалдарында Сүт-Хөл кожууннуң А
06.02.2019 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
Бөгүн, январь 26-да, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа, депутаттар Юрий Валерьевич Кара-оол, Седен-Очур Павлович Кара-Сал,
26.01.2019 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
 
Главное
Сегодня исполняется 101 год со дня образования советской прокуратуры, правопреемницей которой по праву является Прокуратура Российской Федерации.

28.05.2023
30 мая ТЮЗ 12.00 Театрализованное представление «Муха-Цокотуха» 31 мая Национальный парк Тувы, центральная площадка 10.00 Игровая программа для детей «Тыва оюннар» (традиционные тувинские игры).

28.05.2023
В Республике Тыва бывший директор школы-интерната предстанет перед судом за халатность, повлекшую по неосторожности совершение убийства - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего бывшего директора одного из образовательных учреждений гор.

27.05.2023
С 1 июня, в первый день летних школьных каникул, в Туве начнут работать 183 временных досуговых центра при муниципальных культурно-досуговых учреждениях республики и при центрах дополнительного образования детей и подростков.

27.05.2023
Дээди Хуралга тускай шериг операцияга маадырлыы-биле чок болган шериг оолдарның шаңналдарын тывыскан - Сетевое издание В центре Азии Тускай шериг операция үезинде көргүскен эрес-маадырлыг чоруу дээш Эрес-дидим чорук ордени-биле анаа дайынчылар Ондар Айдыс Монгушевич, Ондар Бадый Хеймер-оолович, Куулар Сайын Туванчапович, Хертек Кежиктиг Борисович,

27.05.2023